Rf Db Sg Bh Hs Mt
貴金屬原料
鈀催化劑

鉑催化劑

銠催化劑
釕催化劑
銥催化劑
金化合物
銀化合物
貴金屬電鍍
貴金屬加工
陶瓷滲花釉
鈦陽極
稀有金屬產品
貴金屬回收
氣體凈化催化劑
汽車尾氣凈化催化劑
陜西開達化工有限責任公司
開達中國
地址: 陜西寶雞市創業路1號
電話: 0917-3317143
     0917-3322918
傳真: 0917-3310616
Url: www.www.csfsxh.com
Email: Yu-jq@netease.com
                 kaida@www.csfsxh.com
開達歐洲
地址:145-147 St John Street
                 London
                 United Kingdom
                 EC1V 4PY
電話:44 7812 641832
郵箱:info@kaida.co.uk
網址:www.kaida.co.uk

銀化合物    銀 鹽

產品名稱
結構式
金屬含量
外 觀
AgNO3
63.5%
白色粉末
Ag(OAc)
64.0%
無色結晶
AgCN
≥80.3%
白色結晶
Ag2CO3
78.0%
黃色結晶
AgCl
75.0%
無色結晶
Ag2O
87.0%
黑色粉末
Ag2SO4
69.0%
無色結晶
Ag3PO4
77.0%
黃色結晶
K[Ag(CN)2]
≥54.2%
白色結晶
 
銀化合物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 1999-2008 陜西開達化工有限公司 © 版權所有
地 址: 陜西寶雞市創業路1號 電 話:0917-3317143 0917-3322918 , 傳 真: 0917-3310616
和记官网