Rf Db Sg Bh Hs Mt
貴金屬原料
鈀催化劑

鉑催化劑

銠催化劑
釕催化劑
銥催化劑
金化合物
銀化合物
貴金屬電鍍
貴金屬加工
陶瓷滲花釉
鈦陽極
稀有金屬產品
貴金屬回收
氣體凈化催化劑
汽車尾氣凈化催化劑
陜西開達化工有限責任公司
開達中國
地址: 陜西寶雞市創業路1號
電話: 0917-3317143
     0917-3322918
傳真: 0917-3310616
Url: www.www.csfsxh.com
Email: Yu-jq@netease.com
                 kaida@www.csfsxh.com
開達歐洲
地址:145-147 St John Street
                 London
                 United Kingdom
                 EC1V 4PY
電話:44 7812 641832
郵箱:info@kaida.co.uk
網址:www.kaida.co.uk

金化合物    金鹽

產品名稱
結構式
金屬含量
外 觀
AuCl3
≥64.4%
桔紅色粉末
HAuCl4·nH2O
≥50.0%
金黃色或黃紅色結晶
Au(OH)3
80.0%
橙棕色結晶粉末
KAuCl4·nH2O
52.0%
黃色結晶粉末
NH4AuCl4
55.0%
黃色結晶粉末
NaAuCl4·nH2O
50.0%
黃色結晶粉末
Au2O3
88.6%
棕黃色粉末
K[Au(CN)2]
≥68.3
白色結晶

 

 
金化合物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 1999-2008 陜西開達化工有限公司 © 版權所有
地 址: 陜西寶雞市創業路1號 電 話:0917-3317143 0917-3322918 , 傳 真: 0917-3310616
和记官网