Rf Db Sg Bh Hs Mt
貴金屬原料
鈀催化劑

鉑催化劑

銠催化劑
釕催化劑
銥催化劑
金化合物
銀化合物
貴金屬電鍍
貴金屬加工
陶瓷滲花釉
鈦陽極
稀有金屬產品
貴金屬回收
氣體凈化催化劑
汽車尾氣凈化催化劑
陜西開達化工有限責任公司
開達中國
地址: 陜西寶雞市創業路1號
電話: 0917-3317143
     0917-3322918
傳真: 0917-3310616
Url: www.www.csfsxh.com
Email: Yu-jq@netease.com
                 kaida@www.csfsxh.com
開達歐洲
地址:145-147 St John Street
                 London
                 United Kingdom
                 EC1V 4PY
電話:44 7812 641832
郵箱:info@kaida.co.uk
網址:www.kaida.co.uk

銥催化劑

產品名稱
載體類型
貴金屬含量
應 用
活性炭
5%
加氫、脫氧、氧化
氧化鋁
0.5%
碳酸鈣
5% 
銥化合物    銥 鹽
產品名稱
結構式
金屬含量
外 觀
H2IrCl6· nH2O
≥35.0%
棕紅褐色液體
IrCl3· nH2O
≥54.0%
黑色結晶粉末
IrCl3
64.0%
黑色結晶粉末
Ir(OAc)3
48.0%
綠色粉末
IrO2· nH2O
80.0%
黑色粉末
IrO2
86.0%
黑色粉末
(NH4)2IrCl6
43.0%
黑色粉末
K2IrCl6
39.0%
黑色粉末
Na2IrCl6
34.0%
黑色粉末

銥催化劑

銥化合物

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 1999-2008 陜西開達化工有限公司 © 版權所有
地 址: 陜西寶雞市創業路1號 電 話:0917-3317143 0917-3322918 , 傳 真: 0917-3310616
和记官网