Rf Db Sg Bh Hs Mt
貴金屬原料
鈀催化劑

鉑催化劑

銠催化劑
釕催化劑
銥催化劑
金化合物
銀化合物
貴金屬電鍍
貴金屬加工
陶瓷滲花釉
鈦陽極
稀有金屬產品
貴金屬回收
氣體凈化催化劑
汽車尾氣凈化催化劑
陜西開達化工有限責任公司
開達中國
地址: 陜西寶雞市創業路1號
電話: 0917-3317143
     0917-3322918
傳真: 0917-3310616
Url: www.www.csfsxh.com
Email: Yu-jq@netease.com
                 kaida@www.csfsxh.com
開達歐洲
地址:145-147 St John Street
                 London
                 United Kingdom
                 EC1V 4PY
電話:44 7812 641832
郵箱:info@kaida.co.uk
網址:www.kaida.co.uk

銠催化劑 

產品名稱
載體類型
貴金屬含量
應 用
活性炭
1%、3%、5%

加 氫、脫 氧、

氧 化

氧化鋁粉
氧化鋁球
銠化合物     銠 鹽
產品名稱
結構式
金屬含量
外 觀
RhCl3·nH2O
≥39.5%
黑紅色結晶粉末
H3RhCl6
5.8%
黑紅色液體
Rh2O3·nH2O
≥55%
黃色粉末
Rh2O3
81%
黑色粉末
RhI3
21.3%
黑色粉末
Rh2(SO4)3
最高約12%
棕色液體
Rh2(SO4)3
2-80g/l
棕紅色液體
Rh2(CH3CO2)4
46.6%
墨綠色粉末
Rh2(CH3CO2)3
39.0%
棕色粉末
Rh(NO3)3·nH2O
40.0%
棕色結晶
Rh(NO3)3
最高約13.0%
棕色溶液
K3RhCl6·nH2O
24.0%
紅色晶體
(NH4)3RhCl6
27.5%
紅色晶體
RhCl(P(C6H5)3)3
11.1%
紅紫色結晶粉末
RhBr(P(C6H5)3)3
10.6%
桔紅色晶體
RhCl(CO)(P(C6H5)3)3
14.0%
黃色晶體
[RhCl(CO)2]2
52.9%
深紅色結晶
Rh
99.9%
黑色粉末
銠催化劑
銠化合物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 1999-2008 陜西開達化工有限公司 © 版權所有
地 址: 陜西寶雞市創業路1號 電 話:0917-3317143 0917-3322918 , 傳 真: 0917-3310616
和记官网