Rf Db Sg Bh Hs Mt
貴金屬原料
鈀催化劑

鉑催化劑

銠催化劑
釕催化劑
銥催化劑
金化合物
銀化合物
貴金屬電鍍
貴金屬加工
陶瓷滲花釉
鈦陽極
稀有金屬產品
貴金屬回收
氣體凈化催化劑
汽車尾氣凈化催化劑
陜西開達化工有限責任公司
開達中國
地址: 陜西寶雞市創業路1號
電話: 0917-3317143
     0917-3322918
傳真: 0917-3310616
Url: www.www.csfsxh.com
Email: Yu-jq@netease.com
                 kaida@www.csfsxh.com
開達歐洲
地址:145-147 St John Street
                 London
                 United Kingdom
                 EC1V 4PY
電話:44 7812 641832
郵箱:info@kaida.co.uk
網址:www.kaida.co.uk

鉑催化劑 

產品名稱
載體類型
貴金屬含量
應 用
活性炭
1%、3%、5%

加 氫

脫 氫

氧 化

加氫、脫氧、

氧化

活性炭
2%Pt+8%Pd
氧化鋁粉
氧化鋁球
碳酸鈣
1%、5%、10%
硫酸鋇
1%、5%
氧化硅
1%、5%
石 棉
5%、10%
石 墨
5%、10%
鉑化合物      鉑 鹽
產品名稱
結構式
金屬含量
外 觀
PtO2·H2O
79.6%
棕黑色粉末
H2PtCl6·6H2O
≥39.0%
桔紅色晶體
(NH4)2PtCl6
44.0%
蛋黃色粉末
K2PtCl6
40.0%
黃色粉末
Pt(NH3)2(NO3)2
59.0%
白色結晶
K2PtCl4
46.4%
紅色粉末
(NH4)2PtCl4
≥51.0%
紅色粉末
PtCl4
58.0%
微紅棕色粉末
PtCl2
73.3%
淡棕色粉末
Pt(NO3)2
58.0%
橙棕色粉末
Pt(NO3)2
最高約15.0%
橙棕色溶液
Pt
99.9%
黑色粉末
Cis-[Pt(NH3)2Cl2]
65.0%
黃色微晶
Na2PtCl6·nH2O
43.0%
紅色結晶
PtCl2(PhCN)2
41.3%
黃色微晶
PtCl2(P(C6H5)3)2
24.7%
白色結晶
鉑催化劑
鉑化合物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 1999-2008 陜西開達化工有限公司 © 版權所有
地 址: 陜西寶雞市創業路1號 電 話:0917-3317143 0917-3322918 , 傳 真: 0917-3310616
和记官网